Monday, April 25, 2011

PERKEMBANGAN IDEABahagian B


1. Lukisan Realistik Sumber Idea.


Sumber idea perlu dilukis dengan menggunakan pelbagai teknik berdasarkan koleksi foto yang pelajar ada.

akar pokok bakau yang dilukis dengan menggunakan media pensil warna. Pelajar dIgalakkan mempelbagaikan teknik... seperti menggunakan warna air, pastel atau pensil dengan memperlihatkan kualiti garisan yang baik.Pelajar digalakkan meniru foto sebaik mungkin.

Seterusnya, pelajar perlu membuat beberapa kajian...segala catatan perlu ditulis dengan menggunakan tulisan tangan yang kemas dan cantik.(contoh lakaran di bawah ini tidak sesuai untuk tajuk Harmoni; teknik Hard Edge) pelajar perlu menukar rupa organik di bawah kepada rupa geometri agar sesuai mengikut kehendak soalan.gabung beberapa motif yang difikirkan menarik untuk dijadikan idea akhir pelajar.
pilih satu idea dan buat beberapa kajian warna yang harmoni. Rujuk nota harmoni anda. Warna harmoni mungkin terdiri daripada harmoni panas atau harmoni sejuk, warna tanah atau warna sewarna. pelajar digalakkan membuat beberapa kajian warna agar gabungan warna nampak menarik.SEKADAR CONTOH.

No comments:

Post a Comment